LÀM CÁCH NÀO ĐỂ HỌC TỐT TỬ VI ĐẨU SỐ (kỳ 1)

Tử vi (hay còn gọi là Tử Vi Đẩu Số) là một hình thức bói toán luận giải về vận mệnh con người được xây dựng trên cơ sở triết lý Kinh Dịch với các thuyết âm dương, ngũ hành, can chi… bằng cách lập lá số tử vi với Thiên bàn, địa bàn và các cung sao, căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính để lý giải những diễn biến xảy ra trong đời người.

Tử vi là tên một loài hoa màu tím. Từ ngàn đời xưa Khoa Chiêm tinh Tướng mệnh Đông phương thường dùng loại hoa màu tím này để chiêm bốc. Ngoài ra Tử là Tím, còn Vi là Huyền Diệu. Cũng có người cho rằng tên gọi này được lấy từ sao Tử Vi, một ngôi sao quan trọng nhất trong môn bói toán này.

Thời nhà Tống, văn hóa Trung Hoa rất thịnh đạt về nhân học. Nhiều nhà triết gia, tâm học, đạo học chuyên nghiên cứu con người để tìm lời giải đáp cho cuộc sống, tìm quy tắc cho việc xử thế nhằm mưu cầu hạnh phúc cho cá nhân và tập thể. Nền triết học thời Tống ngày đó đã xuất hiện nhiều trường phái như Nông Gia, Pháp Gia, Âm Dương bên cạnh các học thuyết lớn như Nho Học, Đạo Học. Hầu hết các môn nhân vận chuyên khảo cứu con người và xã hội, cần thiết cho việc tu tâm, trị nước, xử thế…

Đẩu số dễ học nhưng khó tinh thông, có thể nói rằng đây là nỗi lòng của cộng

Đồng người mới học, đến nỗi tạo ra cảnh có đầy rẫy bí kíp rợp trời ngoài thị trường

nhưng có giá bán quá đát, dẫu mua được bí kíp mà không trải qua nghiệm chứng thì cũng

hoàn toàn vô dụng. Hãy ngẫm lại trước đây, nếu như được thử một lần xem qua cuốn

Bách Linh bí tịch thì sẽ thấy việc vận dụng nó đâu có đơn giản?

Do đó, nguyên tắc đầu tiên cần xác định là “Đã học Tử Vi Đẩu Số thì đừng hòng

đốt cháy giai đoạn”.

Có khoảng 520.000 tổ hợp lá số, cùng với sinh mệnh kéo dài đến cả trăm năm,

nên vô phương khi định đem tất cả con số ấy để bày ra mà xét từng cái một. Thêm vào đó

là con số các hiện tượng đời người cũng lên đến hàng vạn kiểu, thì một cái mệnh bàn cỏn

con làm sao để bao quát toàn bộ nhân sinh bao la vạn tượng. Chỉ có cách là đi nghiệm

chứng không ngừng các tổ hợp Tinh Đẩu, Hóa Diệu, Cung Vị, Phi tinh Tứ Hóa trong các

loại tình huống. Sau đó, sử dụng năng lực của các phép loại suy, phép diễn dịch, phép quy

nạp để thành lập các loại tư liệu về quy tắc Tứ Hóa Phi Tinh, tính chất ý nghĩa các sao, ý

nghĩa hình tượng của chúng (gọi tắt ý tượng), mới có thể phân tách lý giải cho từng lá số

cụ thể. Đọc xong bài viết này sẽ đem cho bạn đường lối chính xác để học Tử Vi Đẩu Số ,

không giống như thuyền đi giữa biển lớn, mờ mịt không biết đầu mói và phương hướng.

Nguyên tắc thứ hai, “Cần phải phân biệt rõ Thật – Giả, Hư – Thực”.

Các môn phái của Tử Vi Đẩu Số hiện nay gồm: Thấu phái, Chiêm nghiệm phái, Tứ

hóa Phi tinh phái, Quá cung phái, Tiểu hạn phái, Côn Luân phái, Lạc Dương phái,… Mỗi

môn phái đều có quy tắc luận mệnh riêng, không hoàn toàn giống nhau, có phái thì xem

Tiểu Hạn chứ không xem Lưu Niên, có phái dùng Lưu Niên phi tinh, có phái chỉ chuyên

xem Tổ hợp sao mà không luận đến Tứ Hóa,… Môi môn phái đều có luận điệu riêng, nếu

như có một phái sai lầm, mà ta cứ cắm đầu đi vào, đến cuối mới biết đó là ngõ cụt, quay

lại thì đã mất nhiều thời gian và tiền bạc, thực là lợi bất cập hại.

Phương pháp khảo nghiệm đơn giản nhất vẫn là dùng chính lá số Tử Vi của mình

để nghiệm chứng. Nếu thấy chuẩn thì chứng tỏ cái lý luận đó vững chắc, nếu thấy không

chuẩn thì cho dù tác giả đó viết hơn chục cuốn sách chuyên về Tử Vi Đẩu Số luận mệnh

Tử vi đẩu số Mệnh vận phân tích Từ Tăng Sinh thì ta cũng không cần tốn tiền mua sách của tác giả đó mà lãng phí thời gian của mình.

Nếu những ai đã là chuyên gia Đẩu Số luận đoán chuẩn xác như thần, thì nhát định người

ấy sễ bị mất sạch thời gian vì có nhiều ngườ i đến nhà viếng thăm và nhờ vả, chứ làm gì

mà có thời gian để mà viết đến cả chục cuốn sách chuyê n ngành như thế.

Lại còn có kiểu người viết sách chỉ sử dụng tên giả, mà trong sách ghi một đống

chữ , đại loại như “Sư phụ của ta…. thế này thế nọ , cái lọ cái chai…” hay “Ngoài đời trong

các Đẩu Số kỳ nhân… cái này cái kia, cái chai cái lọ ….”. Các loại như trê n, đều để ngỏ sẵn

cho mình một đường rút lui, dùng một cái tên che dấu thân phận, sau đó lại đổi sang cái

tên khác để thay phiên lên thị trường sách, kỳ thực phía sau cũng chỉ là một người, cổ

nhân nói “Văn chương thiên cổ sự, đắc thất thốn tâm tri” (nghĩa là: Việc viết sách cả ngàn

đời nay, Kiến thức trong đó cái hay cái dở thì 1 tấc lòng cũng rõ”). Khi các bố ấy đã nêu

khẩu hiệu kiểu trang nghiêm thàn thánh là: dùng việc viết sách để đứng trên đời và đem

năng lực với kết tinh tâm huyết của mình mà viết ra, để cho những người có chung sở

thích trong thiên hạ cùng được nhờ,… Với riêng cơ sở lý luận nghiên cứu của môn Đẩu Số

mà nói là rất tuyệt vời đấy, được như thế thì sẽ tạo ra hàng loạt tiên tri cụ thể với những

kiến giải độc đáo. Đã tốt như vậy thì hà cớ gì mà các bố ấy lại không dám ghi cụ thể tên

thật,… cái nguyên nhân ẩn chứa bên trong đó, mời quý vị cứ suy ngẫm kỹ đi sẽ rõ

Bạn đánh giá sao bài viết này??

Đánh giá 0 / 5. Số đánh giá: 0

Không có phiếu bầu cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Male Performance Enhancement Reviews Best Natural Supplements For Male Enhancement Sexual Reproduction Health Super Male Enhancement Top 5 Benefits Does Watermelon Help Erectile Dysfunction A Peni Sexual Enhancement Pills Cvs Erectile Dysfunction Wave Therapy Strongman Male Enhancement What Is The Best Ginseng Supplement On The Market Smoking Weed Erectile Dysfunction Weight Gain Pills At Gnc Male Enhancement Pills In Spanish Walmart 44 Magnum Pills To Stay Hard Longer Bl Male Enhancement Trimix Injection Ingredients Erectile Dysfunction Ipp Testis Erectile Dysfunction Instinct Male Enhancement China Does Running Help With Erectile Dysfunction V X L Male Enhancement Formula Wellbutrin To Treat Low Libido Labido For Woman Viagra Discount Prices Buy Ed Pills Canada Erectile Dysfunction Titan Cause Of Causes Low Libido Wife Never Had Any Sex Drive Pure Romance Sexual Health Matters What To Do If Male Enhancement Pills Natural Male Sex Enhancer Ftc Against Male Enhancement Juice For Erectile Dysfunction Open Mouth Sexy