Công tác thiện nguyện mùa dịch

Bao nhiêu năm gắn bó với hoạt động từ thiện, nhưng chưa lần nào chúng tôi thấy cuộc sống người dân lao động nghèo lại khốn khó như lúc này. Suốt 2 năm trời chiến đấu với dịch bệnh, cuộc sống của họ càng kiệt quệ hơn, nhất là trong những ngày TP. HCM giãn […]

Tôi là một người vô cùng tệ hại, cực kỳ tệ hại…

Bài viết được chia sẻ trên facebook thầy Thuận Thiên : Dài lắm, không nên đọc. Tôi là một người vô cùng tệ hại, cực kỳ tệ hại. Xin đừng đố kỵ tôi. Chia sẻ đến các bạn để… đỡ phải mệt đầu hơn khi phải đối phó với những chú quạ đen hoặc những chú […]

Ngũ hành

1 Thuyết ngũ hành Thuyết ngũ hành theo triết học cổ đại của Trung Hoa tất cả vạn vật đều phát sinh từ năm nguyên tố cơ bản và luôn trải qua năm trạng thái là: Hỏa (火), Thủy (水), Mộc (木), Kim (金), Thổ (土). Năm trạng thái này được gọi là Ngũ hành. Do thời cổ đại không có sự phát triển của ngôn ngữ, nên […]

Nóng giận là ác tâm?

1. Vì sao chúng ta dễ nóng giận Theo nhà nghiên cứu hàng đầu về cảm xúc Paul Ekman, tức giận là một trong bảy cảm xúc phổ biến thông thường đối với mọi giới tính, lứa tuổi ở hầu hết các nền văn hóa. Ông cho biết, tức giận có thể đến vì cảm […]

4 điều người thông minh không bao giờ nói

Chúng ta mất 2 năm để học nói, nhưng phải mất cả đời để học im lặng. Bởi có những lời hễ buông ra vốn hại người thì ít, mà kết oán hại mình lại rất nhiều. Con người sống trên đời cứ như con nhện bận rộn cả ngày mải miết giăng tơ, dệt […]

PTSD Hậu Sang Chấn Tâm Lý

PTSD Là Gì? Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (Posttraumatic stress disorder – PTSD), từng được gọi với cái tên là “Sốc vỏ đạn” (shell shock) hoặc “Hội chứng mệt mỏi sau chiến tranh” (Battle fatigue syndrome). Tên gọi này là do PTSD thường gặp ở rất nhiều trong cựu quân nhân sau thế chiến […]

Male Performance Enhancement Reviews Best Natural Supplements For Male Enhancement Sexual Reproduction Health Super Male Enhancement Top 5 Benefits Does Watermelon Help Erectile Dysfunction A Peni Sexual Enhancement Pills Cvs Erectile Dysfunction Wave Therapy Strongman Male Enhancement What Is The Best Ginseng Supplement On The Market Smoking Weed Erectile Dysfunction Weight Gain Pills At Gnc Male Enhancement Pills In Spanish Walmart 44 Magnum Pills To Stay Hard Longer Bl Male Enhancement Trimix Injection Ingredients Erectile Dysfunction Ipp Testis Erectile Dysfunction Instinct Male Enhancement China Does Running Help With Erectile Dysfunction V X L Male Enhancement Formula Wellbutrin To Treat Low Libido Labido For Woman Viagra Discount Prices Buy Ed Pills Canada Erectile Dysfunction Titan Cause Of Causes Low Libido Wife Never Had Any Sex Drive Pure Romance Sexual Health Matters What To Do If Male Enhancement Pills Natural Male Sex Enhancer Ftc Against Male Enhancement Juice For Erectile Dysfunction Open Mouth Sexy