LÀM CÁCH NÀO ĐỂ HỌC TỐT TỬ VI ĐẨU SỐ (kỳ 2)

Đi Vào Nhận Thức Tử Vi Đẩu Số 1 Hoài Nghi ? Thường xuyên có bạn bè hỏi tôi là tại sao phải đi học Tử Vi Đấu Số? Ngụ ý rằng“Thời đại khoa học rồi, sao lại đi học mấy trò đoán số mệnh nữa nhỉ!” Thực ra thì cũngnhư đại đa số người […]

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ HỌC TỐT TỬ VI ĐẨU SỐ (kỳ 1)

Tử vi (hay còn gọi là Tử Vi Đẩu Số) là một hình thức bói toán luận giải về vận mệnh con người được xây dựng trên cơ sở triết lý Kinh Dịch với các thuyết âm dương, ngũ hành, can chi… bằng cách lập lá số tử vi với Thiên bàn, địa bàn và […]