Cần Hiểu Kinh Dịch Là Gì

Có 3 quyển sách lớn ảnh hưởng đến lịch sử nhân loại:

 1. Kinh Dịch đối với người phương đông
 2. Thánh Kinh đối với Công Giáo
 3. Kinh Koran đối với người Hồi Giáo

Kinh dịch có thể coi là một trong những quyển sách cổ xưa nhất của nhân loại. Kinh dịch nghiên cứu về sự biến đổi, kinh dịch dạy rằng trên đời chỉ có một điều duy nhất không biến đổi chính là sự biến đổi. Kinh dịch, là một quyển sách nhiều tác giả, là sự kế thừa và phát huy không ngừng của các bậc thánh nhân thời đó, kinh dịch bao gồm :

 • Vạch quẻ của Phục Hy
 • Lời quẻ của Văn Vương
 • Lời hào của Chu Công
 • Thoán truyện, Tượng truyện, Văn ngôn, Hệ từ truyện, Thuyết quái, Tự quái và Tạp quái của Khổng Tử.

Năm 1924 một nhà truyền giáo Tin Lành người Đức Richard Wilhelm, sống nhiều năm ở Trung Hoa lần đầu tiên giới thiệu với người phương tây về kinh dịch. Nhà phân tâm học Jung cũng là người ủng hộ nhiệt tình cho việc phổ biến kinh dịch ở tây phương. Ở Việt Nam chúng ta, có nhiều học giả trước đây nghiên cứu về kinh dich như: Ngô Tất Tố, Phan Bội Châu, Nguyễn Mạnh Bảo, Nguyễn Hiến Lê và Phan Canh… Kinh Dịch là một trong những cổ thư của người Trung Quốc, hay nói đúng là một quyển kỳ thư triết học cổ đại của Châu Á, khóa học giúp giải thích một cách khái quát các khái niệm trong Kinh Dịch và những ứng dụng trong thực tế.

Nếu muốn tìm hiểu thêm về kinh dịch xem chi tiết : kinh dịch là gì ?

Giá trị bạn nhận được

 1. Cung cấp tất cả kiến thức căn bản và hiểu rõ bản chất của kinh dịch.
 2. Hiểu được ý nghĩa các quẻ trong kinh dịch.
 3. Trang bị cho học viên một bộ công cụ qieo và xem quẻ kinh dịch.
 4. (Kỹ năng mềm) Hiểu được ý nghĩa các triết lý sống trong kinh dịch.
 5. Biết cách gieo một quẻ kinh dịch là như thế nào.

 

Nội dung khóa học

 1. Ý nghĩa thật sự của kinh dịch, nguồn gốc, lịch sử.
 2. Ý nghĩa 64 quẻ 8 quái trong kinh dịch là gì?
 3. Phương thức gieo quẻ và tra cứu Kinh Dịch
 4. Ý nghĩa triết học của kinh dịch
 5. Chiêm nghiệm Dịch Lý và Lý Dịch

Khóa học này có cần thiết cho bạn

Bạn lạc lối trong cuộc sống, muốn hiểu rõ quy luật của tự nhiên. Tự tìm ra hướng đi nắm bắt cơ hội cho chính mình. Kinh dịch như chiếc lưới đối với đàn cá, cái bẫy đối với đàn nai, hay nói khác đi nó là một phương tiện để nắm bắt thời cơ đúng lúc và kịp thời. Kinh Dịch là bảo điển giải khai mật mã vũ trụ, hạnh phúc nhân sinh. Kinh Dịch là triết lý và kinh nghiệm hàng ngàn năm của văn minh Á Đông, nó bao la vạn tượng, phạm vi liên quan đến rất rộng, hầu như tất cả tri thức đều bao gồm trong đó, là bộ bách khoa toàn thư. Nó trao cho nhân loại 3 chiếc chìa khóa vàng.

Chìa khóa vàng thứ 1 là “Âm Dương”, bất kỳ sự việc nào trên thế giới, cân bằng âm dương đạt được hài hòa, hài hòa thì có thể phát triển, tiến bộ.

Chìa khóa vàng thứ 2 là “Ngũ Hành”, vạn sự vạn vật đều không rời xa cái bóng của ngũ hành, mệnh lý học và vị lý học của phong thủy đều từ nó mà sinh ra.

Chìa khóa vàng thứ 3 là “Bát Quái”. Bát quái phát triển thành “Văn Vương 64 quẻ”. Nó cho chúng ta biết 64 mật mã của vũ trụ, đại thiên thế giới cũng không ngoài mật mã này.

  Điền thông tin để đăng ký

  Chúng tôi sẽ liên lạc ngay khi nhận được phản hồi của quý vị. Thông tin quý vị cung cấp chúng tôi cam kết không chia sẻ với bên thứ ba.

  Male Performance Enhancement Reviews Best Natural Supplements For Male Enhancement Sexual Reproduction Health Super Male Enhancement Top 5 Benefits Does Watermelon Help Erectile Dysfunction A Peni Sexual Enhancement Pills Cvs Erectile Dysfunction Wave Therapy Strongman Male Enhancement What Is The Best Ginseng Supplement On The Market Smoking Weed Erectile Dysfunction Weight Gain Pills At Gnc Male Enhancement Pills In Spanish Walmart 44 Magnum Pills To Stay Hard Longer Bl Male Enhancement Trimix Injection Ingredients Erectile Dysfunction Ipp Testis Erectile Dysfunction Instinct Male Enhancement China Does Running Help With Erectile Dysfunction V X L Male Enhancement Formula Wellbutrin To Treat Low Libido Labido For Woman Viagra Discount Prices Buy Ed Pills Canada Erectile Dysfunction Titan Cause Of Causes Low Libido Wife Never Had Any Sex Drive Pure Romance Sexual Health Matters What To Do If Male Enhancement Pills Natural Male Sex Enhancer Ftc Against Male Enhancement Juice For Erectile Dysfunction Open Mouth Sexy