Lý Thuyết Ngũ Hành

Người dân Trung Quốc tin rằng chúng ta bị bao quanh bởi năm trường năng lượng (năm loại khác nhau). Chúng cũng được gọi là “Ngũ hành” và chúng đóng một vai trò quan trọng trong tất cả các khía cạnh của văn hóa Trung Quốc, bao gồm cả cách mọi người ăn. Giả thuyết này nói rằng nếu năm yếu tố này bị thay đổi hoặc di chuyển, điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến số phận của một người.

Nếu khái niệm Âm Dương là trung tâm của văn hóa Trung Quốc, thì lý thuyết về năm yếu tố của người Hồi giáo nên được coi là nền tảng của nó. Nhưng chính xác Ngũ hành trong ẩm thực Trung Quốc là gì và làm thế nào để họ đóng một phần trong ẩm thực Trung Quốc?

Năm yếu tố là kim loại (Kim – 金), gỗ (Mộc – 木), nước (Thủy – 水), lửa (Hỏa – 火) và đất (Thổ – 土). Người Trung Quốc sử dụng lý thuyết Ngũ hành này cho rất nhiều thứ, từ sự tương tác giữa các cơ quan nội tạng đến chính trị, y học Trung Quốc đến cả nấu ăn và thực phẩm.

Nó giống như tìm kiếm sự cân bằng hoàn hảo giữa âm và dương, đó là về việc cố gắng tìm sự cân bằng hoàn hảo giữa Ngũ Hành. Có hai mối quan hệ chính giữa năm yếu tố này. Một được gọi là tương sinh lẫn nhau và còn lại được gọi là tương khắc lẫn nhau.

Ví dụ về tương sinh lẫn nhau:

Gỗ làm Lửa mạnh hơn. (Mộc sinh Hỏa)

Lửa tạo nên Trái đất. (Hỏa sinh Thổ)

Trái đất chứa kim loại. (Thổ sinh Kim)

Kim loại cải thiện chất lượng của Nước. (Kim sinh Thủy)

Nước giúp Gỗ phát triển. (Thủy sinh Mộc)

Ví dụ về tương khắc lẫn nhau:

Trái đất có thể ngăn nước. (Thổ khắc Thủy)

Nước có thể ngăn chặn một đám cháy. (Thủy Khắc Hỏa)

Lửa có thể làm tan chảy Kim loại. (Hỏa khắc Kim)

Kim loại có thể cắt Gỗ. (Kim khắc Mộc)

Gỗ có thể tiêu thụ Trái đất. (Mộc khắc Thổ)

Để đưa ra một ví dụ từ thiên nhiên, một cây (gỗ – Mộc) phát triển khi được cung cấp nước (Thủy). Khi bị cháy, gỗ (Mộc) sinh ra lửa (Hỏa) và tro tàn sau đó trở lại trái đất (Thổ).

Bạn đánh giá sao bài viết này??

Đánh giá 0 / 5. Số đánh giá: 0

Không có phiếu bầu cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Male Performance Enhancement Reviews Best Natural Supplements For Male Enhancement Sexual Reproduction Health Super Male Enhancement Top 5 Benefits Does Watermelon Help Erectile Dysfunction A Peni Sexual Enhancement Pills Cvs Erectile Dysfunction Wave Therapy Strongman Male Enhancement What Is The Best Ginseng Supplement On The Market Smoking Weed Erectile Dysfunction Weight Gain Pills At Gnc Male Enhancement Pills In Spanish Walmart 44 Magnum Pills To Stay Hard Longer Bl Male Enhancement Trimix Injection Ingredients Erectile Dysfunction Ipp Testis Erectile Dysfunction Instinct Male Enhancement China Does Running Help With Erectile Dysfunction V X L Male Enhancement Formula Wellbutrin To Treat Low Libido Labido For Woman Viagra Discount Prices Buy Ed Pills Canada Erectile Dysfunction Titan Cause Of Causes Low Libido Wife Never Had Any Sex Drive Pure Romance Sexual Health Matters What To Do If Male Enhancement Pills Natural Male Sex Enhancer Ftc Against Male Enhancement Juice For Erectile Dysfunction Open Mouth Sexy