Viện kêu gọi, trăm trái tim đáp lời, trăm người bệnh thêm hi vọng

Trong tháng 2 năm nay, Viện Huyết học – Truyền máu TW phải phát đi lời kêu gọi hiến máu. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ước tính đã có hơn 50 lịch hiến máu dự kiến tiếp nhận trong tháng 2 và tháng 3 bị hoãn, dẫn đến hơn 13.000 đơn vị máu không thể tiếp nhận. Lượng máu dự trữ của Viện Huyết Học tính đến sáng 19/02 chỉ còn 4.800 đơn vị máu, trong khi nhu cầu trung bình mỗi ngày cần đến 1.200 – 1.500 đơn vị máu.

Viện Phong Thủy Sư để chia sẽ nỗi lo với cộng đồng và với tinh thần chia sẻ một giọt máu để cứu một sinh mạng. Viện Phong Thủy kết hợp cùng Viện Huyết Học đã kêu gọi các học viên cũ đến tham gia chương trình ý nghĩa này và dành hẳn ra hai khóa học Cải Vận – Đại Cương tặng miễn phí cho người thân các học viên hoặc những những người tự nguyên đến hiến máu khi đến vào ngày 24/2/2021 vừa qua.

Ngay sau khi Viện kêu gọi, hàng trăm tấm lòng nhân ái đã sẵn sàng có mặt.

Các học viên làm theo hướng dẫn của bác sĩ chuẩn bị hiến máu
Viện Trưởng Ông Thuận Thiên Cung Tham Gia Hiến Máu
Các học viên bắt dầu qúa trình hiến máu
Một hoc viên dù rất đau nhưng vẫn cố chịu đựng
Tập thể Viện Phong Thủy Sư sau khi hiến máu

Bạn đánh giá sao bài viết này??

Đánh giá 5 / 5. Số đánh giá: 8

Không có phiếu bầu cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Male Performance Enhancement Reviews Best Natural Supplements For Male Enhancement Sexual Reproduction Health Super Male Enhancement Top 5 Benefits Does Watermelon Help Erectile Dysfunction A Peni Sexual Enhancement Pills Cvs Erectile Dysfunction Wave Therapy Strongman Male Enhancement What Is The Best Ginseng Supplement On The Market Smoking Weed Erectile Dysfunction Weight Gain Pills At Gnc Male Enhancement Pills In Spanish Walmart 44 Magnum Pills To Stay Hard Longer Bl Male Enhancement Trimix Injection Ingredients Erectile Dysfunction Ipp Testis Erectile Dysfunction Instinct Male Enhancement China Does Running Help With Erectile Dysfunction V X L Male Enhancement Formula Wellbutrin To Treat Low Libido Labido For Woman Viagra Discount Prices Buy Ed Pills Canada Erectile Dysfunction Titan Cause Of Causes Low Libido Wife Never Had Any Sex Drive Pure Romance Sexual Health Matters What To Do If Male Enhancement Pills Natural Male Sex Enhancer Ftc Against Male Enhancement Juice For Erectile Dysfunction Open Mouth Sexy