Học về mệnh khuyết để biết cách khai vận

Trước khi học Bát tự, bạn phải có khái niệm cơ bản về ngũ hành.Ý nghĩa của khuyết Hoả không phải là bạn chỉ cần hành Hoả, một số người khuyết Hoả,hoặc Hoả Thổ, một số người thậm chí khuyết Hoả và khuyết cả Thuỷ. Bởi vậy bạn cần lấy hành Hoả, nhưng sẽ không […]

Lý Thuyết Ngũ Hành

Người dân Trung Quốc tin rằng chúng ta bị bao quanh bởi năm trường năng lượng (năm loại khác nhau). Chúng cũng được gọi là “Ngũ hành” và chúng đóng một vai trò quan trọng trong tất cả các khía cạnh của văn hóa Trung Quốc, bao gồm cả cách mọi người ăn. Giả thuyết […]

Lòng tôi, có đôi lần khép cửa.

Khổng Tử là một trong những nhà tư tưởng lớn nhất của nhân loại. Bỏ qua những yếu tố mà vua chúa phong kiến “đặt hàng” ông để quản lý xã hội nông nghiệp lạc hậu và diện tích rộng lớn thời đó, có nhiều quan điểm của ông về con người khá hay. Trong […]

10000 Giờ Thử Thách Bản Thân

10.000 giờ Malcolm Gladwell, tác giả cuối sách nổi tiếng “Những kẻ xuất chúng” đã nghiên cứu những người chuyên nghiệp trong các lĩnh vực như vận động viên bóng đá, bóng rổ, nghệ sĩ dương cầm, nhà soạn nhạc… và cho biết, trong mỗi trường hợp họ phải mất 10.000 giờ luyện tập để […]

Mọi sự vật được lý giải dưới góc nhìn Phong Thủy

Con người đang có những tư duy tích cực, muốn lĩnh hội những khả năng và tìm hiểu về bản thân một cách chuyên sâu. Trong khi đó, những điều cần phải học hỏi và chiêm nghiệm trong cuộc sống rất nhiều. Dường như, con người quá nhỏ bé trong biển đại dương kiến thức […]

Khởi đầu thuận lợi với phong thủy

Phong thủy đang trở thành người bạn đồng hành với cuộc sống con người. Từ xưa, phong thủy đã chứng minh được sự hài hòa giữa sự vật, hiện tượng đối với con người. Phong thủy được nâng lên tầm cao thành sự khoa học, uyên bác và được nghiên cứu, trải nghiệm qua nhiều […]

Male Performance Enhancement Reviews Best Natural Supplements For Male Enhancement Sexual Reproduction Health Super Male Enhancement Top 5 Benefits Does Watermelon Help Erectile Dysfunction A Peni Sexual Enhancement Pills Cvs Erectile Dysfunction Wave Therapy Strongman Male Enhancement What Is The Best Ginseng Supplement On The Market Smoking Weed Erectile Dysfunction Weight Gain Pills At Gnc Male Enhancement Pills In Spanish Walmart 44 Magnum Pills To Stay Hard Longer Bl Male Enhancement Trimix Injection Ingredients Erectile Dysfunction Ipp Testis Erectile Dysfunction Instinct Male Enhancement China Does Running Help With Erectile Dysfunction V X L Male Enhancement Formula Wellbutrin To Treat Low Libido Labido For Woman Viagra Discount Prices Buy Ed Pills Canada Erectile Dysfunction Titan Cause Of Causes Low Libido Wife Never Had Any Sex Drive Pure Romance Sexual Health Matters What To Do If Male Enhancement Pills Natural Male Sex Enhancer Ftc Against Male Enhancement Juice For Erectile Dysfunction Open Mouth Sexy