Kinh Dịch Là Gì, Ảnh Hưởng Thế Nào Tới Thế Giới ?

KINH DỊCH LÀ GÌ ?

Kinh Dịch là quyển sách nói về sự biến đổi

Kinh Dịch, dạy rằng trên đời này chỉ có một điều duy nhất không biến đổi chính là sự biến đổi.

Như vậy khi mặt trời đứng bóng là lúc nó đang chuẩn bị ngã vê hướng tây.

Bốn mùa nối tiêp nhau không ngừng: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Mặc định hiển nhiên, đây là quyển sách cổ xưa nhất của Trung Quốc. Nhiều tác giả được nhắc đến từ Phục Hy, Thần Nông, và cuối cùng là Khổng Phu Tử (551 – 479 tước Công Nguyên).

Vua Phục Hy đã tạo ra 8 quái căn bản (Bát Quái), còn Văn Vương đã lập được 64 quê trong lúc bị giam cầm ở Dữu Lý.

Đối với Đức Khổng Tử, Kinh Dịch, đó là con đường quang vinh giúp ta hiểu rõ hơn về cuộc sống của ngài. Và qua đó quán triệt sự tương quan giữa các sức mạnh tiềm ẩn trong vũ trụ.

Kinh Dịch Đối Với Người Phương Tây

Các Linh Mục Dòng Tên, được sự hỗ trợ của nhà triết học Leibnitz. Những người đầu tiên đã giới thiệu một vài đoạn của Kinh Dịch cho người Tây Phương.

Tuy nhiên, phải đợi đến năm 1924, một nhà truyền giáo Tin Lành người Đức Richard Wilhelm. Ông đã sống nhiều năm ở Trung Hoa mới thực sự giúp được người Tây phương hiểu rõ Kinh Dịch. Ngoài ra nhà Phân tâm học Jung cũng là người ủng hộ nhiệt tình cho việc phổ biến Kinh Dịch. Theo Ông, lần đầu tiên nhờ bản dịch của Wilhelm mà cái sâu thẳm của phương Đông. Ông đã giới thiệu và giải thích cho phương Tây một cách thẳng thắn và dễ hiểu bộ môn này. Giống như người Trung Hoa, hai ông quan niệm nỗ lực chính của con người hơn là nhờ  may mắn. Và đưa ra một nhận xét đầy ấn tượng: Quan sát sự ngẫu nhiên có thể còn quan trọng hơn là quan hệ nhân quả”.

Kinh Dịch Vì Sao Không Phổ Biến Ở Phương Tây

Đa số người Tây phưong vì cuộc sống đầy đủ tiện nghi hoặc lười biếng đã quên mất sự may rủi trong cuộc sống. Do tính logic và quan hệ nhân quả, họ đã tạo ra một thành trì vững chắc mà họ gọi là sự ngẫu nhiên. Louis Pauwels cho rằng chỉ cần bỏ ra ít tiền cho việc ngiên cứu. Ông có thể giúp phát triển thêm nhiều sự hiểu biết điều lý thú về bộ môn này . Cậu bị mắc lưới, người ta bắt cá rồi quên cái lưới, người Đông phương thích ví von như thế. Con nai sập bây, hãy bắt con nai và quên đi cái bẫy.

Các Linh Mục Dòng Tên, được sự hỗ trợ của nhà triết học Leibnitz. Những con người đầu tiên đã giới thiệu một vài đoạn của Kinh Dịch, cho người Tây phương.

Đến năm 1924, một nhà truyền giáo Tin Lành người Đức Richard Wilhelm. Người sống nhiều năm ở Trung Hoa mới thực sự giúp được người Tây phương hiểu rõ Kinh Dịch.

Ngoài ra nhà Phân tâm học Jung cũng là người ủng hộ nhiệt tình cho việc phổ biến Kinh Dịch, ở Tây phương. Theo Ông; lần đầụ tiên nhờ bản dịch của Wilhelm mà cái sâu thăm của phương Đông được giới thiệu cho phương Tây một cách thẳng thắn và dễ hiểu.

Kết Luận

Cần hiểu Kinh Dịch như chiếc lưới đối với đàn cá, hay nói khác đi nó là một phương tiện để nẳm bắt thời cơ đúng lúc và kịp thời. Ở Việt Nam chúng ta, có nhiều học giả trước đây nghiên cứu về Kinh Dịch như: Ngô Tất Tố,Phan Bội Châu, Nguyễn Mạnh Bảo, Nguyễn Hiến Lê và Phan Canh…

Các trường phái tại việt nam:

Tại Việt Nam việc ứng dụng 64 quẻ dịch có 3 “trường phái” phố biến như sau:

  • Dịch Việt (Dịch Lý Việt Nam do cụ Nguyễn Văn Mỳ sáng lập).
  • Mai Hoa Dịch số (xuất xứ từ Trung Hoa, do cụ Thiệu Kliang Tiết sáng lập).
  • Bốc Dịch Lục Hào (Bốc Phệ) (xuất xứ từ Trung Hoa).

https://hocphongthuy.vn/tin-moi

https://thayphongthuy.vn/

Bạn đánh giá sao bài viết này??

Đánh giá 0 / 5. Số đánh giá: 0

Không có phiếu bầu cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Male Performance Enhancement Reviews Best Natural Supplements For Male Enhancement Sexual Reproduction Health Super Male Enhancement Top 5 Benefits Does Watermelon Help Erectile Dysfunction A Peni Sexual Enhancement Pills Cvs Erectile Dysfunction Wave Therapy Strongman Male Enhancement What Is The Best Ginseng Supplement On The Market Smoking Weed Erectile Dysfunction Weight Gain Pills At Gnc Male Enhancement Pills In Spanish Walmart 44 Magnum Pills To Stay Hard Longer Bl Male Enhancement Trimix Injection Ingredients Erectile Dysfunction Ipp Testis Erectile Dysfunction Instinct Male Enhancement China Does Running Help With Erectile Dysfunction V X L Male Enhancement Formula Wellbutrin To Treat Low Libido Labido For Woman Viagra Discount Prices Buy Ed Pills Canada Erectile Dysfunction Titan Cause Of Causes Low Libido Wife Never Had Any Sex Drive Pure Romance Sexual Health Matters What To Do If Male Enhancement Pills Natural Male Sex Enhancer Ftc Against Male Enhancement Juice For Erectile Dysfunction Open Mouth Sexy