KHÁI NIỆM KHUYẾT HOẢ TRONG PHONG THUỶ

Một vấn đề bạn thường xuyên gặp phải là ngũ hành của mỗi người trong nhà đều không giống nhau, rất khó chiều theo nhu cầu của từng người, đây là vấn đề phổ biến của mọi gia đình.Giải quyết vấn đề này thực ra rất đơn giản, bạn chỉ cần đặt món đồ phù hợp với bạn ở vị trí thuộc về bạn. Thí dụ bạn làm việc ở bàn, đó chính là phạm vi hoạt động thuộc về bạn, bạn bài trí trong phạm vi đó. Hay như ở góc đó bạn ngủ, có thể chọn màu phù hợp với mình.

Bởi vậy vấn đề chỉ xảy ra ở nơi dùng chung, thí dụ bạn cần đặt một cái đèn chong ở đại sảnh. Cách giải quyết là dùng những phương vị khác nhau của cửu cung, đặt ở phương vị đại diện cho các thành viên gia đình khác nhau.

Người khuyết Hoả cũng có một phương thức bài trí khác là tìm phương vị đại diện trong nhà bếp, thí dụ bà chủ gia đình thì đặt nồi cơm điện hay bếp đun ở Khôn vị. Nếu hai thứ này không thể đặt đƣợc, có thể lắp một cái đèn đỏ.

Nếu ngay cả đèn đỏ cũng không lắp được, có thể đặt một chậu cây ớt ở vị trí đó, cũng sẽ trợ vượng vận Hoả mà không cần di chuyển bếp đun hay đồ điện.Tóm lại dù ở bất kỳ nơi nào, bạn cũng đều có thể vẽ chỗ đó thành chín ô, sau đó bài trí ở phương vị thuộc về mình.

Người khuyết Hoả thường cũng khuyết Mộc, do đó thể dục buổi sáng rất phù hợp. Khi thể dục buổi sáng, nếu là nữ, hãy tập ở phía tây nam, như thế sẽ hấp thu đƣợc hành mà bạn cần.Ngoài ra, mỗi ngôi nhà đều có hoả vị riêng theo toạ hướng khác nhau.Bạn không cần đứng ngồi ở phương vị đó mà chỉ cần đặt đồ vật thuộc Hoả ở đó là có thể tăng cường Hoả tính.

Nếu bạn ngủ ở phương vị đó là tốt nhất. Nhƣng nếu không thể thì cũng không cần cải tạo lại toàn bộ căn nhà, chỉ cần bài trí đồ vật phù hợp ở phương vị đó là được.

Bản thân bát tự của người khuyết Hoả đã rất lạnh lẽo, tình trạng này phản ánh trên cơ thể của bạn, dễ có vấn đề về tim và máu. Nhưng người có Hoả tính quá mạnh cũng dễ mắc những bệnh này. Do đó người thiếu Hoả cực độ, hoặc người thiếu Thuỵ cực độ đều mắc bệnh như nhau, bạn cần lưu ý.

Bạn đánh giá sao bài viết này??

Đánh giá 0 / 5. Số đánh giá: 0

Không có phiếu bầu cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Male Performance Enhancement Reviews Best Natural Supplements For Male Enhancement Sexual Reproduction Health Super Male Enhancement Top 5 Benefits Does Watermelon Help Erectile Dysfunction A Peni Sexual Enhancement Pills Cvs Erectile Dysfunction Wave Therapy Strongman Male Enhancement What Is The Best Ginseng Supplement On The Market Smoking Weed Erectile Dysfunction Weight Gain Pills At Gnc Male Enhancement Pills In Spanish Walmart 44 Magnum Pills To Stay Hard Longer Bl Male Enhancement Trimix Injection Ingredients Erectile Dysfunction Ipp Testis Erectile Dysfunction Instinct Male Enhancement China Does Running Help With Erectile Dysfunction V X L Male Enhancement Formula Wellbutrin To Treat Low Libido Labido For Woman Viagra Discount Prices Buy Ed Pills Canada Erectile Dysfunction Titan Cause Of Causes Low Libido Wife Never Had Any Sex Drive Pure Romance Sexual Health Matters What To Do If Male Enhancement Pills Natural Male Sex Enhancer Ftc Against Male Enhancement Juice For Erectile Dysfunction Open Mouth Sexy