Vận Mệnh Đã Được Định Sẵn

1.Vận mệnh là gì?

Mệnh là yếu tố thiên định, do trời sinh. Mỗi con người khi sinh ra đã được trời ban cho một Số Mệnh. Điều đó quyết định số phận của họ sau này. Theo các môn Lý Số của phương Đông thì mệnh con người gắn chặt với thời điểm mà họ sinh ra. Căn cứ vào Tứ trụ là trụ năm, trụ tháng, trụ ngày và trụ giờ.

Vận là sự vận động của Mệnh trên trục thời gian. Đến từng thời điểm nhất định trong cuộc đời con người. Nó cũng có thể coi như Thời. Là kết quả của Mệnh sau khi chịu tác động của hoàn cảnh khách quan. Nó là biểu hiện cụ thể của Mệnh trong cuộc sống nhưng không hoàn toàn trùng khớp với Mệnh. Nếu coi Mệnh như một đường trục thẳng thì Vận gần giống như hình sin dao động quanh trục đó.

Đời Có Phải Là Một Hành Trình Đã Được Định Sẵn

2. Như Mộng, Như…

Con người có thể thuận theo quy luật tự nhiên. Dùng trí tuệ cải thiện vận mệnh thì mệnh tốt kết cục tốt. Nếu con người hành sự trái Đạo Trời. Phá hoại quy luật tự nhiên. Chà đạp vận mệnh thì mệnh tốt kết cục xấu.

Có một số người gọi là “thầy nọ, thầy kia”, quá coi trọng số mệnh, chỉ biết xem người ta có mệnh tốt hay không. Họ tuyên truyền mệnh tốt là như thế này như thế kia, phong thủy mộ phần làm sao để được tuyệt diệu, thậm chí họ tuyên truyền ngày sinh, giờ sinh của một đứa bé nên thế nào để được tốt đẹp.

Vô tình khiến cho nhiều người lầm tưởng rằng nó vốn đã định sẵn, khiến người không thành công đều tự trách mình số không tốt, mộ phần tổ tiên không tốt, giờ sinh của mình không tốt…

Thầy lý số, tướng mệnh chân chính là người phải nói cho mọi người biết làm thế nào để có tư tưởng đúng đắn, ý thức đúng đắn, hành vi đúng đắn mang lại kết quả vận mệnh tốt đẹp. Thực tế, rất nhiều người không thành công, thậm chí thất bại thảm hại không phải là do họ không có vận mệnh tốt, mà là do tư tưởng, hành vi không đúng đắn.

“Mệnh” nói cho bạn biết quy luật, còn “vận” nói cho bạn biết cơ hội. Tuân theo quy luật, nắm bắt cơ hội thì kết quả sẽ luôn luôn vượt trên mong đợi, mà tư tưởng và hành vi đúng đắn mới là sự đảm bảo có thể nắm bắt được cơ hội.

Nắm Bắt Vận Mệnh Bản Thân : Khóa Cải Vận

Đánh giá post