Vận mệnh đã được định sẵn

1.Vận mệnh là gì ?

Mệnh là yếu tố thiên định, do trời sinh. Mỗi con người khi sinh ra đã được trời ban cho một Số Mệnh và điều đó quyết định số phận của họ sau này. Theo các môn Lý Số của phương Đông thì mệnh con người gắn chặt với thời điểm mà họ sinh ra, căn cứ vào Tứ trụ là trụ năm, trụ tháng, trụ ngày và trụ giờ.

Vận là sự vận động của Mệnh trên trục thời gian đến từng thời điểm nhất định trong cuộc đời con người. Vận cũng có thể coi như Thời, là kết quả của Mệnh sau khi chịu tác động của hoàn cảnh khách quan. Nó là biểu hiện cụ thể của Mệnh trong cuộc sống nhưng không hoàn toàn trùng khớp với Mệnh. Nếu coi Mệnh như một đường trục thẳng thì Vận gần giống như hình sin dao động quanh trục đó.

Đời Có Phải Là Một Hành Trình Đã Được Định Sẵn

2. Nhân Sinh Như Mộng, Vận Mệnh Như…

Con người có thể thuận theo quy luật tự nhiên, dùng trí tuệ cải thiện vận mệnh thì mệnh tốt kết cục tốt. Nếu con người hành sự trái Đạo Trời, phá hoại quy luật tự nhiên, chà đạp vận mệnh thì mệnh tốt kết cục xấu.

Có một số người gọi là “thầy nọ, thầy kia”, quá coi trọng số mệnh, chỉ biết xem người ta có mệnh tốt hay không. Họ tuyên truyền mệnh tốt là như thế này như thế kia, phong thủy mộ phần làm sao để được tuyệt diệu, thậm chí họ tuyên truyền ngày sinh, giờ sinh của một đứa bé nên thế nào để được tốt đẹp.

Vô tình khiến cho nhiều người lầm tưởng rằng vận mệnh vốn đã định sẵn, khiến người không thành công đều tự trách mình vận mệnh không tốt, mộ phần tổ tiên không tốt, giờ sinh của mình không tốt…

Thầy lý số, tướng mệnh chân chính là người phải nói cho mọi người biết làm thế nào để có tư tưởng đúng đắn, ý thức đúng đắn, hành vi đúng đắn mang lại kết quả vận mệnh tốt đẹp. Thực tế, rất nhiều người không thành công, thậm chí thất bại thảm hại không phải là do họ không có vận mệnh tốt, mà là do tư tưởng, hành vi không đúng đắn.

“Mệnh” nói cho bạn biết quy luật, còn “vận” nói cho bạn biết cơ hội. Tuân theo quy luật, nắm bắt cơ hội thì kết quả sẽ luôn luôn vượt trên mong đợi, mà tư tưởng và hành vi đúng đắn mới là sự đảm bảo có thể nắm bắt được cơ hội.

Nắm Bắt Vận Mệnh Bản Thân : Khóa Cải Vận

Bạn đánh giá sao bài viết này??

Đánh giá 5 / 5. Số đánh giá: 2

Không có phiếu bầu cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Male Performance Enhancement Reviews Best Natural Supplements For Male Enhancement Sexual Reproduction Health Super Male Enhancement Top 5 Benefits Does Watermelon Help Erectile Dysfunction A Peni Sexual Enhancement Pills Cvs Erectile Dysfunction Wave Therapy Strongman Male Enhancement What Is The Best Ginseng Supplement On The Market Smoking Weed Erectile Dysfunction Weight Gain Pills At Gnc Male Enhancement Pills In Spanish Walmart 44 Magnum Pills To Stay Hard Longer Bl Male Enhancement Trimix Injection Ingredients Erectile Dysfunction Ipp Testis Erectile Dysfunction Instinct Male Enhancement China Does Running Help With Erectile Dysfunction V X L Male Enhancement Formula Wellbutrin To Treat Low Libido Labido For Woman Viagra Discount Prices Buy Ed Pills Canada Erectile Dysfunction Titan Cause Of Causes Low Libido Wife Never Had Any Sex Drive Pure Romance Sexual Health Matters What To Do If Male Enhancement Pills Natural Male Sex Enhancer Ftc Against Male Enhancement Juice For Erectile Dysfunction Open Mouth Sexy