Ba Câu Chuyện Về Xem Bói Và Đạo Lý “Thiện Hữu Thiện Báo”

Người lương thiện, tích đức hành thiện thì chẳng những khiến ma quỷ phải nể sợ không dám quấy nhiễu, mà còn có phúc báo và thay đổi vận mệnh đời mình. Dưới đây là ba câu chuyện minh chứng cho điều này. Câu Chuyện Thứ Nhất: Ma Quỷ Không Dám Quấy Nhiễu Người Đức Hạnh […]

Chuyện Cổ Phật Giáo Giữa Sống Và Chết

Ngày xửa ngày xưa, ở Ấn Độ cổ có một người đàn ông vì chán ghét cõi đời hiểm ác nên đã tìm đến cửa Phật, quy y Phật giáo. Tuy rằng thân đã xuất gia, nhập không môn, nhưng trong tâm ông vẫn quyến luyến ngoại giới, bị ái dục ràng buộc, thường dùng […]