Học về mệnh khuyết để biết cách khai vận

Trước khi học Bát tự, bạn phải có khái niệm cơ bản về ngũ hành.Ý nghĩa của khuyết Hoả không phải là bạn chỉ cần hành Hoả, một số người khuyết Hoả,hoặc Hoả Thổ, một số người thậm chí khuyết Hoả và khuyết cả Thuỷ. Bởi vậy bạn cần lấy hành Hoả, nhưng sẽ không […]