Trên Đời Này Thứ Gì Là Khó Được Nhất?

Có ba vị Tỳ Kheo thảo luận vấn đề: “Trên đời này thứ gì là khó được nhất”? Vị tỳ kheo thứ nhất nói: “Trên đời khó được nhất là có mãi tuổi thanh xuân, khỏe mạnh và trường thọ. Một người cho dù có gia tài của cải tiền tỉ, nhưng khi bệnh tật […]

Phong thủy – Quá Trình Cải Biến Vận Mệnh Con Người

Con người có những hoang mang, những thắc mắc mà không phải ai hay sách vở nào cũng giải đáp được. Cuộc sống nhiều những vũ điệu màu sắc khác nhau, những hỷ nộ ái ố của con người cũng vì thế mà được thể hiện và biểu hiện trong cuộc đời của họ. Phong […]

Phong thủy – Cải Biến Cuộc Đời

Con người có những thứ chấp mê bất ngộ do nghiệp gánh quá nặng. Họ không thể nhìn nhận ra lý lẽ đúng đắn. Không phải ai cũng gặp được thầy tốt, không phải ai cũng may mắn gặp được bạn hiền và không phải ai cũng sống trong nhung lụa gấm vóc. Phải có […]