LÀM THẾ NÀO ĐỂ KIẾM ĐƯỢC CÔNG VIỆC MÌNH YÊU THÍCH ?

Mọi người rất thích nhảy việc để tìm thứ mình thích,thử ngồi văn phòng đánh máy không hợp thì thử làm việc chân tay, không hợp thì thử viết sách, không hợp nữa thì thử làm sale, không hợp thì đổi tiếp, thực ra 90% chúng ta đều có thể tìm được thứ mình thích […]