Con Người Cả Đời Tranh Giành Nhau Rốt Cuộc Là Vì Điều Gì?

Kiếp người ngắn ngủi mấy chục năm, thoáng chốc đã chỉ là cát bụi. Con người đối với nhau lại thường xuyên ganh đua, đấu đá, trong “tình, danh, lợi” mà ngày đêm hao tâm tổn chí, cuối cùng mang theo được những gì? Người xưa thường nói: Có lương thực ngàn gánh cũng chỉ ăn một ngày 3 bữa, có căn […]

Ba Câu Chuyện Về Xem Bói Và Đạo Lý “Thiện Hữu Thiện Báo”

Người lương thiện, tích đức hành thiện thì chẳng những khiến ma quỷ phải nể sợ không dám quấy nhiễu, mà còn có phúc báo và thay đổi vận mệnh đời mình. Dưới đây là ba câu chuyện minh chứng cho điều này. Câu Chuyện Thứ Nhất: Ma Quỷ Không Dám Quấy Nhiễu Người Đức Hạnh […]

Phong thủy – Quá Trình Cải Biến Vận Mệnh Con Người

Con người có những hoang mang, những thắc mắc mà không phải ai hay sách vở nào cũng giải đáp được. Cuộc sống nhiều những vũ điệu màu sắc khác nhau, những hỷ nộ ái ố của con người cũng vì thế mà được thể hiện và biểu hiện trong cuộc đời của họ. Phong […]

Phong thủy – Cải Biến Cuộc Đời

Con người có những thứ chấp mê bất ngộ do nghiệp gánh quá nặng. Họ không thể nhìn nhận ra lý lẽ đúng đắn. Không phải ai cũng gặp được thầy tốt, không phải ai cũng may mắn gặp được bạn hiền và không phải ai cũng sống trong nhung lụa gấm vóc. Phải có […]