Tứ trụ Tử Bình hay gọi tắt là Tứ trụ, hoặc Bát tự, có nghĩa là bốn cột biểu thị năm, tháng, ngày, giờ sinh của mỗi người. Tứ trụ được xếp lần lượt theo thứ tự cột Năm, cột Tháng, cột Ngày và cột Giờ. Luận giải Tứ trụ Tử Bình nghìn năm huyền diệu giúp bạn khám phá Vận Mệnh của mình và Cải tạo Vận Mệnh một cách hiệu quả nhất.