Categories:

Giới thiệu về các trường phái phong thủy, ý nghĩa mệnh vận, ngày giờ tốt xấu, thế nào là đại vận, tam tai..v.v.v và là các khái niệm cơ bản để giúp bạn dễ dàng tiếp cận các kiến thức phong thủy nâng cao hơn.