Categories:

Giá trị bạn nhận được

 1. Cung cấp tất cả kiến thức căn bản về phong thủy, các trường phái, giúp bạn có cái nhìn rõ nét về phong thủy, là một môn học thuật có tính toán.
 2. Nắm bắt ý nghĩa của các thuật ngữ trong phong thủy, giúp bạn dễ dàng đọc hiểu, dể dàng tìm hiểu và nghiên cứu các tài liệu về phong thủy.
 3. Trang bị cho học viên một bộ công cụ xem được mệnh vận bản thân, ý nghĩa và nắm rõ được quy luật vận mệnh.
 4. Ý nghĩa tam tai, đại vận cách hóa giải cho bản thân và cho người thân.
 5. Là nền tảng không thể thiếu nếu bạn muốn tiến xa hơn trên con đường học phong thủy.

Nội dung khóa học

 1. Ý nghĩa thật sự của phong thủy là thuật quan sát địa hình, môi trường và sự thay đổi vận khí của nhà cửa, mồ mả từ đó phán đoán cát hung.
 2. Phong thủy chia ra làm 2 đối tượng nghiên cứu: Dương trạch, Âm trạch. Trong lớp đại cương sẽ giới thiệu chi tiết hơn về hai đối tượng này.
 3. Giới thiệu về ý nghĩa của các trường phái phong thủy (Phái Hình Thế, Phái Bát Trạch..vv..), cho chúng ta cái nhìn bao quát về các từng phái phong thủy.
 4. Giới thiệu các thuật ngữ trong phong thủy. Giúp bạn dễ dàng đọc hiểu các sách viết về phong thủy.
 5. Ngũ hành và âm dương ý nghĩa và khái niệm chuyên sâu và ứng dụng. Các quy luật tương sinh, tương khắc, phản vũ trong ngũ hành.
 6. Ý nghĩa thiên can địa chi, tiên thiên bát quái, ứng dụng trong thự tế luận bản mệnh của chính mình
 7. Ý nghĩa thật sự của mệnh vận, ngày giờ tốt xấu, thế nào là đại vận, tam tai..

Khóa học này có cần thiết cho bạn

Chúng ta không thể tự mình chọn cha mẹ và ngày sinh tháng đẻ, nhưng hoàn toàn chọn được nơi ở và làm việc cho mình. Thậm chí có thể cải tạo chúng để có một cuộc sống tốt đẹp nhất. Đó chính là Phong thủy. Cổ nhân có câu “Nhất mệnh, nhì vận, tam phong thủy, tứ tích âm đức, ngũ độc thư”. Nghĩa của câu đó là, đối với số phận một con người thì điều quan trọng nhất là mệnh, thứ hai đến vận, thứ ba là phong thủy, thứ tư tích công đức và thứ năm là đọc sách. Như vậy, có thể nói hai yếu tố đầu (Mệnh và Vận) là do Thiên định, con người chỉ nắm bắt để hạn chế mặt xấu, phát huy mặt tốt chứ ít có thể tác động để thay đổi. Như vậy chỉ còn 3 việc có thể làm được, phong thủy, tích đức, đọc sách. Bạn có muốn một cuộc sống tốt hơn, hiểu rõ sự xui rủi của bản thân, nắm bắt được thời vận đã đến, dù bạn là ai, nhà kinh doanh, dân văn phòng, công nhân làm việc chân tay, bạn đều cần có phong thủy như chúng ta cần hít thở mỗi ngày.

 

 

Male Performance Enhancement Reviews Best Natural Supplements For Male Enhancement Sexual Reproduction Health Super Male Enhancement Top 5 Benefits Does Watermelon Help Erectile Dysfunction A Peni Sexual Enhancement Pills Cvs Erectile Dysfunction Wave Therapy Strongman Male Enhancement What Is The Best Ginseng Supplement On The Market Smoking Weed Erectile Dysfunction Weight Gain Pills At Gnc Male Enhancement Pills In Spanish Walmart 44 Magnum Pills To Stay Hard Longer Bl Male Enhancement Trimix Injection Ingredients Erectile Dysfunction Ipp Testis Erectile Dysfunction Instinct Male Enhancement China Does Running Help With Erectile Dysfunction V X L Male Enhancement Formula Wellbutrin To Treat Low Libido Labido For Woman Viagra Discount Prices Buy Ed Pills Canada Erectile Dysfunction Titan Cause Of Causes Low Libido Wife Never Had Any Sex Drive Pure Romance Sexual Health Matters What To Do If Male Enhancement Pills Natural Male Sex Enhancer Ftc Against Male Enhancement Juice For Erectile Dysfunction Open Mouth Sexy