Huyền không phi tinh là phong thủy chuyên nghiên cứu, đánh giá sự dịch chuyển của các sao theo phong thủy phương hướng. Phong thủy huyền không phi tinh thuộc về quy luật thiên văn học, được khám phá và đúc kết qua nhiều đời dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao. Qua đó, dự đoán được xui rủi may mắn và đưa ra biện pháp cải thiện, giúp tránh được vận rủi và đón vận may đến. Huyền không phi tinh không phải là mê tín mà là phong thủy, nghiên cứu dựa trên khoa học. Gia chủ muốn tốt thì hãy tham khảo khi có ý định xây xửa, nhà cửa