Một môn học giúp bổ trợ cho hai môn Huyền Không Phi Tinh và Huyền Không Đại Quái, nhằm tăng độ chính xác khi xem nhà cửa, hướng đất phù hợp và tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *