Học Viên Lâm…Lớp Trạch Nhựt

Kính thưa Thầy, tuy em chỉ vừa học qua ba khóa của Thầy, là Cải Vận – Đại Cương – Trạch Nhựt, nhưng với sự chỉ dạy của Thầy đã giúp em hiểu biết thêm rất nhiều kiến thức bên ngoài, như là hiểu biết về cách giao tiếp với người khác, cách làm việc gì cũng cần phải phân tích rõ ràng thông qua khóa Trạch Nhựt này, với sự chỉ dạy và cháy tới sáng của Thầy, đã giúp em hiểu được để tìm được một ngày tốt là khó như thế nào và tầm quan trọng của nó. Đối với em Thầy là một vị minh sư, vì Thầy đã giúp em xóa tan đi những điều mà em vẫn còn  nghi ngờ. Một lần nữa xin cảm ơn Thầy và em chúc Thầy luôn luôn khỏe mạnh .

Đánh giá post