Tôi là một người vô cùng tệ hại, cực kỳ tệ hại…

Bài viết được chia sẻ trên facebook thầy Thuận Thiên : Dài lắm, không nên đọc. Tôi là một người vô cùng tệ hại, cực kỳ tệ hại. Xin đừng đố kỵ tôi. Chia sẻ đến các bạn để… đỡ phải mệt đầu hơn khi phải đối phó với những chú quạ đen hoặc những chú […]

Nóng giận là ác tâm?

1. Vì sao chúng ta dễ nóng giận Theo nhà nghiên cứu hàng đầu về cảm xúc Paul Ekman, tức giận là một trong bảy cảm xúc phổ biến thông thường đối với mọi giới tính, lứa tuổi ở hầu hết các nền văn hóa. Ông cho biết, tức giận có thể đến vì cảm […]

Người thành công thường có 7 đặc điểm này

Người không thành công thì khiến người khác cảm thấy như mắc xương trong cổ họng, còn người thành công thì khiến người khác cảm thấy như có làn gió xuân thổi vào trong không khí. Một người có thành tựu cao hay thấp hoàn toàn không liên quan đến trình độ học vấn, tài […]

7 chữ ‘học’ tạo nên phúc – họa đời người

Người xưa có câu: “Cải mồ người chết không bằng cải nết người sống”, vậy nên người cao minh trước tiên luôn phải là người biết tự xem xét lại bản thân, không ngừng tu dưỡng tâm tính của tự thân mỗi ngày… Hãy hỏi bản thân mình mỗi ngày: Hôm nay mình có nổi […]

Đạo bất đồng bất tương vi mưu

Giải nghĩa câu: “Đạo bất đồng bất tương vi mưu” Câu này có xuất xứ trong Luận Ngữ, Chương Vệ Linh Công, nguyên văn như sau子曰:‘道不同,不相为谋’ (Tử viết: Đạo bất đồng bất tương vi mưu) Câu này có một số cách hiểu như sau:1. Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự […]

Vận Mệnh Là Gì? Làm Sao Thay Đổi Vận Mệnh

Quan điểm của phương Đông về số phận dường như là một phạm trù đã được an bài. Mệnh và Vận đã được định đoạt sẵn, con người không thể nào vượt qua được số phận. Nhưng cũng cùng lúc đó các nhà học giả cho rằng Đức năng thắng số, khuyên con người hành thiện sẽ cải được mệnh vận, trả được nghiệp quả và có một cuộc đời an bình hơn.

Học phong thủy Bài 01 : Khái niệm về phong thủy

Chà, tôi đã rất nhiều lần phải nói về điều này. Viết bài cũng phải nói, giảng dạy trực tiếp cho các học viên cũng nói. Dạy trực tuyến (online) cũng nói. Nói nhiều cũng thấy chán. Nhưng… vẫn phải nói !! Tôi chắc chắn rằng, các bạn đã biết phong thủy là gì. Có […]

KHÁI NIỆM KHUYẾT HOẢ TRONG PHONG THUỶ

Một vấn đề bạn thường xuyên gặp phải là ngũ hành của mỗi người trong nhà đều không giống nhau, rất khó chiều theo nhu cầu của từng người, đây là vấn đề phổ biến của mọi gia đình.Giải quyết vấn đề này thực ra rất đơn giản, bạn chỉ cần đặt món đồ phù […]

ĐẠI VẬN CỦA BÁT TỰ

Bạn phải xếp Đại vận cho Bát tự nêu trên, mỗi mười năm là một Đại vận, chúng ta xếp ra Thiên can Địa chi của tám Đại vận, tức đại diện cho 80 tuổi thọ của con người. Xếp tám Đại vận là thuận theo yêu cầu của người bình thường. Nếu xếp quá […]

Male Performance Enhancement Reviews Best Natural Supplements For Male Enhancement Sexual Reproduction Health Super Male Enhancement Top 5 Benefits Does Watermelon Help Erectile Dysfunction A Peni Sexual Enhancement Pills Cvs Erectile Dysfunction Wave Therapy Strongman Male Enhancement What Is The Best Ginseng Supplement On The Market Smoking Weed Erectile Dysfunction Weight Gain Pills At Gnc Male Enhancement Pills In Spanish Walmart 44 Magnum Pills To Stay Hard Longer Bl Male Enhancement Trimix Injection Ingredients Erectile Dysfunction Ipp Testis Erectile Dysfunction Instinct Male Enhancement China Does Running Help With Erectile Dysfunction V X L Male Enhancement Formula Wellbutrin To Treat Low Libido Labido For Woman Viagra Discount Prices Buy Ed Pills Canada Erectile Dysfunction Titan Cause Of Causes Low Libido Wife Never Had Any Sex Drive Pure Romance Sexual Health Matters What To Do If Male Enhancement Pills Natural Male Sex Enhancer Ftc Against Male Enhancement Juice For Erectile Dysfunction Open Mouth Sexy